Kategori arşivi: Tıp Terimleri

Sağlık ve tıp

Z – tıp terimleri sözlüğü

Z harfi ile başlayan tıp terimleri sözlüğü ile tıbbi kavramların açıklama, tanım ve anlamları :

 • ZAR : Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 • ZATÜRREE (PNÖMONI) : Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.
 • ZAYIFLIK : Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.
 • ZEHIR : Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçükdozlarda bile göstermesidir.
 • ZEHIRLENME : Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar.
 • ZEKA : Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
 • ZEKA GERILIĞI : Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.
 • ZEKA YAŞI : Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.
 • ZIGOMA : Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.
 • ZIGOT : Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.
 • ZONA : Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.
 • ZOOFILI : Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür.

Y – tıp terimleri sözlüğü

Y Harfi ile başlayan tıp terimleri sözlüğü ve bu tıbbi terimlerin Türkçe anlam ve karşılıkları :

 • YABANCI CISIMLER : Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir.Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir.
 • YAĞ EMBOLISI : Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.
 • YAĞLI DEJENERASYON : En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.
 • YALANCI GEBELIK : Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik kökenlidir.

V – tıp terimleri sözlüğü

V harfli tıp terimleri sözlüğü ve Türkçe açıklamaları :

 • VAGOTOMI : Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.
 • VAGUS : Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide , barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir.Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir.
 • VAJEN : Kadın cinsel organı.
 • VAJINIT : Vajina iltihabı.
 • VAKSIN : Aşı
 • VARIS : Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişliyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.Yüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.
 • VARIKOSEL : Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içersinde varis oluşumu.
 • VASKÜLIT : Damar iltihabı.
 • VAZODILATASYON : Damar genişlemesi.
 • VAZODILATATÖR : Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.
 • VAZOKONSTRÜKSIYON : Damarları büzülmesi, kasılması.
 • VAZOKONSTRÜKTÖR : Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.
 • VAZOSPAZM : Damar kasılması, büzülmesi.
 • VEJETERYAN : Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.
 • VEN : Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.
 • VERTIGO : Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.
 • VITILIGO : Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler.

U – tip terimleri sözlüğü

U ve Ü harfleri ile başlayan tıp terimleri sözlüğü ve tıbbi terim açıklamaları :

 • ULNA : Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında)bulunanıdır.
 • ULTRASOUND : Insan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları.Ultra-ses.
 • ULTRASONOGRAFI : Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.
 • ULTRAVIOLE : Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.
 • UTERUS : Rahim, döl yatağı.
 • UTERUS BICORNIS : Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.
 • UVULA : Küçük dil.
 • ÜRTIKER : Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durumdur
 • Üroloji : Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır
 • Ülser : Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır
 • Üremi : Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir
 • Ülseraktifkolit : Kalın barsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur
 • Ürografi : Damardan kontrast madde verilerek böbrekler,idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir.Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir.