T-Z Uzay terimleri sözlüğü

T-Z harfleri arası Uzay terimleri sözlüğü

Takım yıldız Gökyüzünde rastgele serpilmiş yıldızların oluşturduğu yapay bölgeler. Eskiden gökyüzünün değişik bölgeleri hayvanlara ve eşyalara benzetilmiş, böylece gökyüzü 88 takım yıldıza ayrılmıştır.
Tan olayı Güneş, ufkun altında iken havanın yarı aydınlık olması durumu. Gün ağarması ve gün kararması olaylarının ortak adı.
Tayf Bakınız ışınım tayfı
Tayf çeker Spektrograf. Bir ışık kaynağından gelen ışınımı dalgaboylarına ayırarak kaydedebilen düzenek. teleskoplara bağlı olarak kullanılır.
Teğetsel hız Bir yıldızın uzay hızının, bakış doğrultusuna dik yöndeki bileşeni.
Ufuk Bakınız çevren.
Uzanım açısı Uzanım. Bir gök cisminin gökyüzünde Güneşe olan açısal uzaklığı.
Uzay hızı Bir cismin uzay içinde saniyede aldığı yol.
Üst geçiş Yıldızların meridyenden en büyük yükseklikteki geçişi.
Üst kavuşum İç gezegenlerin Yer – Güneş – Gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.
Üstnova Bakınız süernova.
Van allen kuşakları Yer’ in manyetik alanının Güneş tarafından fırlatılan yüklü ve kozmik parçacıkları yakalaması ile meydana gelen ışınım kuşağı.
Yansıtmalı teleskop Bakınız aynalı teleskop.
Yapay uydu İnsanlar tarafından yapılarak bir gök cismi çevresinde yörüngeye oturtulan cisim.
Yeniay Bakınız hilâl.
Yer benzeri gezegen Dış yapıları, büyüklük ve kütleleri Yer’ e benzeyen gezegenlerden her biri.
Yerberi (Perigee) Ay’ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya’ya en yakın olduğu nokta.
Yeröte (Apogee) Ay’ın ya da yapay bir uydunun Dünya çevresinde döndüğü yörüngede Dünya’ya en uzak olduğu nokta.
Yıl Güneşin görünen yıllık hareketinde seçilen herhangi bir noktaya göre ard arda iki geçişi arasındaki zaman.
Yıldız günü Bir yıldızın meridyenden ard arda iki geçişi arasındaki zaman.
Yıldız kataloğu Yıldızları herhangi bir sırada düzenleyip, onlara ilişkin değerleri veren, cetvelleri toplayan kitap.
Yıldız kümesi Uzayda bir araya gelmiş yıldız topluluğu.
Yıldızlar arası madde Yıldızlar arasındaki uzaya dağılmış olan gaz, toz gibi maddelerin tümü.
Yıldız zamanı Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı olan zaman. Burada birim bir yıldız günüdür.
Yörünge Bir gökcisminin hareketi boyunca uzayda çizdiği yol.
Yörünge düzlemi Yörüngenin daire, elips,hiperbol, parabol gibi bir düzlem çizgisi olması halinde belirttiği düzlem.
Yükseklik Bir yıldızın veya bir gök cisminin, ufuk düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı.
Zaman Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından doğan bir kavram. Güneş ve yıldızların meridyene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü.
Zenit uzaklığı Gökyüzünde bir noktanın başucu noktasına açısal uzaklığı.
Zodyak Burçlar kuşağı. Gökküresinde, ekliptiğin geçtiği ve üzerinde 12 burcun eşit aralıklarla dağıldığı kuşak.
Zodyak ışığı Burçlar ışığı. Burçlar kuşağı boyunca uzanan yaygın ışık şeridi.
Ziç İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren almanak türü kitap.


T-Z Uzay terimleri sözlüğü ile ilgili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir