Etiket arşivi: kızlık zarı

Z – tıp terimleri sözlüğü

Z harfi ile başlayan tıp terimleri sözlüğü ile tıbbi kavramların açıklama, tanım ve anlamları :

 • ZAR : Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 • ZATÜRREE (PNÖMONI) : Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.
 • ZAYIFLIK : Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.
 • ZEHIR : Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçükdozlarda bile göstermesidir.
 • ZEHIRLENME : Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar.
 • ZEKA : Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
 • ZEKA GERILIĞI : Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.
 • ZEKA YAŞI : Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.
 • ZIGOMA : Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.
 • ZIGOT : Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.
 • ZONA : Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.
 • ZOOFILI : Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür.

K – tıp terimleri sözlüğü

K harfi ile başlayan tıp terimleri sözlüğü ve Türkçe karşılıkları:

 • KAKOZMI : Pis koku.
 • KALYUM : Potasyum.
 • KARDIAK : Kalbe ait.
 • KARINA : Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.
 • KAŞEKSI : Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.
 • KATABOLIZMA : Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.
 • KELOID : Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.
 • KERATIN : Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
 • KERATINIZASYON : Boynuzlaşma.
 • KERATIT : Kornea iltihabı.
 • KERATOMA : Nasır.
 • KERATOMETRE : Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.
 • KERATOPLASTI : Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.
 • KERATOSKOP : Korneayı muayene aleti.
 • KERNICTERUS : Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.
 • KETONEMI : Kanda keton cisimciklerinin bulunması.
 • KETONÜRI : Idrarla keton çıkarılması.
 • KIZAMIK : Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.
 • KIZLIK ZARI : Vaginanın ağzında bulunan hymen kızlık zarı.
 • KIFOZ : Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.
 • KIST : Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.
 • KIST HIDATIK : Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.
 • KIST SEBASE : Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.
 • KLOSTROFOBI : Kapalı yerlerden sebebsiz yere korkma reaksiyonudur.
 • KLEPTOMANI : Ihtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.
 • KOCH BASILI : Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.
 • KOLESTEROL : Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazanda safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.
 • KORPUS : Gövde.
 • KÜRTAJ : Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp, incelenmesi de kürtaj olarak adlandırılır.

H – tıp terimleri sözlüğü

H harfiyle başlayan tıp terimleri sözlüğü ve Türkçe karşılık ve anlamları :

 • HABİTÜEL : İtiyadi, alışkanlığa bağlı.
 • HALLÜSİNASYON : Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
 • HALLUKS : Ayak başparmağı.
 • HALOTAN : Anestezik bir madde.
 • HAMARTOM : Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.
 • HAMARTROZ : Eklem boşluğuna kan dolması.
 • HAŞİŞ : Esrar, haşhaş.
 • HDL : (high density lipoprotein) – Yüksek dansiteli lipoprotein sınıfıdır. HDL safra ile atılabilmesi için karaciğer dışı dokulardan karaciğere kolesterolü taşımaya yardım eder. Serum HDL kolesterol erken koroner kalp hastalıkları ile TERS ilişkilidir. HDL normal değerleri : 30-80 mg/dl. dir.
 • HEMATOM : Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
 • HEMORAJİ : Kanama.
 • HEMAGLÜTİNASYON : Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
 • HEMANJİEKTAZİ : Kan damarlarının genişlemesi.
 • HEMANJİOM : Kan damarlarından dogan urlar.
 • HEMATEMEZ : Kan kusma.
 • HEMATOSEL : Testis torbalarında kan birikmesi.
 • HEMATOLOG : Kan hastalıkları uzmanı.
 • HEMATOMİYELİ : Omurilikte kanama.
 • HERPES : Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.
 • HERPES SİMPLEKS : Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.
 • HİLER : Hilus’a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus’a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.
 • HİLUS : Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
 • HİPERKROMAZİ : Pigment fazlalığı gösteren.
 • HİPOFİZ : Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
 • HİPOSPADİAS : Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.
 • HYMEN : Kızlık zarı.