Kategori arşivi: Denizcilik Terimleri

Denizcilik

Z – denizcilik terimleri sözlüğü

Z harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü ve sözlük anlamları :

ZAHİRİ RÜZGAR : Hakiki rüzgarın sıfır olduğu bir ortamda hareketin aksine bir rüzgar oluşur. Seyir halindeki bir geminin hareketiyle oluşan böyle rüzgara geminin rüzgarı denir. Geminin rüzgarı ile hakiki rüzgarın bileşimi ile oluşan ve gemide hissedilen rüzgara da (ZAHİRİ RÜZGAR)

Y – denizcilik terimleri sözlüğü

Y harfiyle başlayan denizcilik terimleri sözlüğü ve kelime anlamları :

YAKA : Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir.

YAKAMOZ : Su içinde ışık biriktirebilen tekhücrelilerin total yansıma halinde ışıldaması

YALPA : Denizlerin bordalar istikametinden gelmesi sonucunda geminin kemereleri istikametinde hareket

V – denizcilik terimleri sözlüğü

V harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü ve sözlük anlamları :

VARAGELE : İki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanım.

VARDAVELA : Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde personelin korunması için dikilmiş

U – denizcilik terimleri sözlüğü

U harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü ile denizcilik terimlerinin anlamları ve karşılıkları:

UÇKURLUK :
Bir sancağın direk veya rüzgar üstü tarafındaki yakasındaki takviye edilmesi için geçirilen beyaz renkli şerit. Bu taraftaki yakaya uçkurluk yakası ve içinden geçirilen ve iki ucunda da kanca bulunan salvoya da uçkurluk salvosu denir.

USKUNA :

T – denizcilik terimleri sözlüğü

T harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü:

TALVEK HATTI : Boğazlarda ortadan geçtiği varsayılan hat

TARAK GEMİSİ : Limanları ve geçitleri derinleştirmek için kepçeli olarak yapılmış özel gemi

TAVA : Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer [İskele tavası]
TAVLON GÜVERTE Çok güverteli gemilerin üsten

S – denizcilik terimleri sözlüğü

S ve Ş harfleri ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü :

SAFRA : Bir teknede denge sağlanması için sintinesine konan ağırlık.

SAĞANAK : Rüzgarın eserken birdenbire şiddetli esmesi.

SALMA : Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesi

SALMA OMURGA : Ufak yelkenli teknelerin rüzgar tesiri ile

R – denizcilik terimleri sözlüğü

R harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü:

RADANSA : Halatların çımalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki malzeme

RANDA YELKENİ : Yelkenli bir teknede en geriye açılan yan yelkeni.

RODA : Kullanılmamış, açılmamış nebati halat sargısı.

ROTA : Seyir halince bulunan gemilerin izlediği

P – denizcilik terimleri sözlüğü

P harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü :
PALAMAR : Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim.

PALANGA : Bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması

PALAVRA GÜVERTE : Eskiden harp gemilerinde topların bulunduğu güverte

PATALYA : Küçük

O – denizcilik terimleri sözlüğü

O ve Ö harfleriyle başlayan denizcilik terimleri sözlüğü :

OMURGA : Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare olur.

OMUZLUK : Teknenin baş ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet.

ORSA : Yelkenleri