Etiket arşivi: halat

H – denizcilik terimleri sözlüğü

H harfiyle başlayan denizcilik terimleri sözlüğü :

HALAT : Bitkisel sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek çeşitli kollarda biribirlerine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan

HALAT BOSA : Demir atıldıktan sonra demirin ağırlığını ırgat üzerinden almak için çımaları güvertedeki mapalar bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısa halatlar.

HAMLA : Kürek çekilirken küreğin bir periyot içindeki mesafesi [Hamle]

HAMLACI : Kürekli teknelerde serdümene en yakın kürekçi

HAVUZLUK : Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer.

HIRÇA MAPASI : Zincirin zincirlikteki çımasının omurgaya bağlandığı kilit

HİSA ETMEK : Bir şeyi yukarı kaldırmak. [Hisa sancak, hisa kürek].

E – denizcilik terimleri sözlüğü

E harfi ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü :

EĞLENMEK : Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması

EL DONANIMI : Mekanik olan ırgat gibi aygıtların el ile çalışabilmesi için yapılmış olan donanım

EL DÜMENİ : Kol gücü ile bir taraftan diğer tarafa basılan dümen

EL İNCESİ : Bir tekneden diğerine veya sahile atılan ucunda kurşun bir ağırlığın ceviz ile kaplı olduğu ve sonuçta bir halatın bağlanarak gönderildiği, parekete savlosu gibi incecik bir halat

EL İSKANDİLİ : Elektrikli iskandil olmayan teknelerde,derinlik ölçmek için çımasına 5 kg lık bir kurşun asılmış ve üzerine kulaç taksimatı yapılmış olan savlo.

C – denizcilik terimleri sözlüğü

C ve Ç harfleri ile başlayan denizcilik terimleri sözlüğü :

CAMADAN : Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi

CAMADAN BAĞI : Bu küçültmeyi yapmada kullanılan bir bağ çeşidi

CAMADAN KAMÇISI : Yelkenleri camadana vurmak gerektiğinde, camadana vurulacak camadan astarı hizasında ve yelkenlerin gradin yakası üzerindeki morize patalarının serenin cundasına alınan ve yelkenin kaldırılması suretiyle bağlanan ucu çelikli halatlar.

CANKURTARAN SİMİDİ : Denize düşenleri kurtarmak için çok hafif ve yüzer maddeden yapılmış, yuvarlak simit biçiminde ve bir salvoya bağlı aygıt.

CEVİZ : Halatların ucuna tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins düğüm şeklindeki işleme

CIVADRA : Teknenin baş tarafında dışarıya doğru eğik olarak uzanan sabit seren, genellikle yelkenli teknelerde flokları açmak için kullanılır.

CUNDA : Uç demektir. Direk cundası, seren cundası, bumba cundası.

CUNDA Yakası : Yelkenin seren yakalarına gelen uçlarına denir.

ÇALIM : Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin altındaki dar kesim.

ÇAMÇAK : Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçe

ÇARMIK : Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar.

ÇENE : Omurga ile bodoslamamın birleştiği köşe

ÇIMA : Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı

ÇIMARİVA : Personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi

ÇİPO : Özellikle admiralti demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altında geçen kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.

ÇÖRDEK YAKASI : Seren yakalarının geriye bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki en üstteki pik yakası

ÇUBUK : Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler.