G-İ Uzay terimleri sözlüğü

G-İ harfleri arası Uzay terimleri sözlüğü

Galaksi Milyonlarca yıldızdan oluşmuş yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, samalyolu gibi bağımsız uzay adası.
Gama ışını Dalga boyu x-ışınlarından daha kısa, daha yüksek enerjili fotonların oluşturduğum ışınım.
Galileo uyduları Jüpiter gezegeninin en parlak ve en büyük dört uydusu Io, Euroupa, Ganymeda, Callisto’ dur.
Gel – Git olayı Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra normal düzeyin altına inmesi olayı. ( Bu olay Ay’ ın Yer üzerindeki çekim etkisinden doğar )
Gerçek güneş zamanı Gerçek güneş merkezinin görünür hareketine göre belirlenen zaman.
Gezegen Güneş çevresinde dolanan, ondan aldığo ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı. Gökyüzünde yıldızlara göre sürekli yer değiştirirler. Dokuz büyük gezegen Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jupiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto’ dur.
Gök atlası Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.
Gök birimi (GB) Yer – Güneş merkezleri arasındaki ortalama uzaklık. 1 GB = 149.600.000.000 km
Gök ekvatoru Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik açıklık sıfırdır.
Gök kutbu Yerin dönme ekseninin gökküreyi deldiği nokta.
Gök cismi Uzaydaki cisimlerden her biri Güneş, Yer, Ay, Yıldızlar, Uydular v.b.
Gökküresi Yer merkezli sonsuz yarıçaplı sanal küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.
Gök taşı Gökyüzünden Yer’ e düşüen her türlü taş.
Görünür çap Uzakta duran küresel bir cismin bakış doğrultusuna dik düzlem üzerinde gördüğümüz izdüşümüne ilişkin çapın iki ucunu gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı.
Görünür evren Gözlenebilen evren parçası. Görünen evren sınırında evrenin genişleme hızı ışık hızı olduğu için sınır ve ötesi görünmez.
Görünür hareket Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin gördüğü hareket. Güneş’ in gökyüzündeki hareketi ve doğup batması görünür harekettir. Otsa Yer, kendi ekseni çevresinde dönmekte, biz Güneş’ i dolanır görmekteyiz.
Görüş alanı Bir teleskopun içine alabildiği gökyüzü parçası başka bir deyimle, bir bakışta gökyüzünde görebildiği alan.
Göz merceği Oküler. Teleskoplarda gerçek görüntüyü gözlemek için kullanılan küçük bir yakınsak mercek düzeni.
Günberi (Perihelion) Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş’e en yakın olduğu nokta.
Gün dönümü Solstice gece veye gündüzlerinen uzun olduğu zaman, Kuzey yarım kürede en uzun günün oluştuğu yaz gün dönümü. 21 Haziran’ da, en uzun gecenin oluştuğu kış gün dönümü de 21 Aralık’ tadır.
Güneş sabiti Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütün dalgaboylarındaki Güneş enerjisi.
Güneş takvimi Güneş’ in görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim.
Günöte (Aphelion) Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş’e en uzak olduğu nokta.
Hertzsprung – Russel (HR) diyagramı Yıldızların tayf türlerine (veya renklerine ve etkin sıcaklıklarına) ve ışınım güçlerine (veya salt parlalıklarına) göre sınıflandırılmasının grafik gösterimi. Bir yıldızın fiziksel özellikleri bu diyagramdaki konumuyla ilgilidir. Yıldız evrimi diyagramda
Hilâl Yarıdan azı görülen Ay veya gezegen evresi. uzanım açısının 90°’ den küçük olması halinde oluşur.
Hidrojen yanması Hidrojeni ( protonu ) daha ağır elementlere dönüştüren füzyon olayı.
Hidrostatik denge Yıldız içlerinde madde hareketinin olmaması halinde basıncın kütle çekimini dengelemesi durumu.
Işık eğrisi Değişen yıldızların görünen parlaklıklarının zamana bağlı olarak değişimini gösteren grafik.
Ilım Ekinoks, Gece ve gündüz uzunluklarının eşit olduğu zaman. Güneş, gök ekvatorunu geçerken yılda iki kez oluşur. Biri 21 Mart’ ta ilk bahar ılımı, diğeride 23 Eylül2 de sonbahar ılımı.
Işık yılı Işığın bir yılda aldığı yol.
Işınım gücü Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışınım enerjisi. Işınım gücü tüm dalgaboylarındaki ışınımı kapsıyorsa bolometrik ışınım gücüdür.
Işınım tayfı Işık bir prizma yada kırınım ağı yardımı ile yayıldığında oluşan renkli bant. Bir cismin farklı dalga boylarında yaydığı ışınım enerjisi.
Işınım yeğinliği (şiddeti) Işınım yapan bir cismin birim zamanda, birim alandan birim uzay açıya, birim enerji bandında yaydığı ışınım enerjisi.
İç kavuşum Bir dış gezegenin Yer ile beraber Güneş’ in aynı yanında bir doğrultuya gelmesi. Gezegenin uzaım açısının 0° olması durumu
İç gezegenler Yörüngesi Yer yörüngesinin içinde kalan gezegenler. ( Merkür ve Venüs )
İlkbahar noktası Gök ekvatoru ile ekliptiğin kesim noktalarından biri. Güneş görünür hareketinde yaklaşık 21 Mart’ ta bu noktaya gelir. İlkbahar noktası Balıklar burcunda yer alır.
İyonosfer Yer atmosferinde atom ve moleküllerin Güneş ışınları ve kozmik ışınlar tarafından iyonlaştırıldığı katman.


G-İ Uzay terimleri sözlüğü ile ilgili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir