J-M Uzay terimleri sözlüğü

J-M harfleri arası Uzay terimleri sözlüğü

Jeodezi Yer yüzünün biçimi ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı.
Jeoid Yerçekimi kuvvetinin her noktada aynı ve Yer’ in dönüş gücü ile tam dengede olduğu yer küre biçimi.
Jülien tarihi İsa’ nın doğum yılının Ocak ayının birinci gününe 1721057 sayısı verilip, Greenwich’ in günortası esas alınarak, geçen her günün bu sayıya eklenmesiyle herhangi bir tarih için bulunan sayı.
Jülien takvimi Julius Cesar’ ın düzenlettiği takvim. Bu takvimde dörde bölünebilen yıllar 366 gün, bölünemeyenler ve 400′ e bölünebilenler 365 gün alınır. Bugün kullandığımız takvim bu takvimdir. M.Ö. 46 yılında başlamıştır.
Kaçma hızı Bir cismin başka bir cismin çekim alanından tamamen kurtulması için gerekli hız.
Karacisim Üzerine düşen bütün dlgaboylarındaki ışığı hiç yansıtmadan olduğu gibi soğuran ve sonra tekrar yayan sanal cisim. Yaydığı ışınım sadece sıcaklığına bağlıdır.
Karacisim tayfı Bir karacisim tarafından yayılan ışınımın dalgaboyuna göre sürekli tayfı.
Karadelik Evrende bulunduğu sanılan en yoğun madde. Karadelikten kaçma hızı ışık hızından daha büyük olduğu için oradan ışık bile kurtulamaz.
Karşı konum (opozisyon) Güneş’ le bir dış gezegenin veya Ay’ ın Yer’ e göre simetrik olduğu ( uzanımı 180° ) konum.
Katı açı Uzay açı. Bir gök cisminin radyan kare = steradyan biriminde gök yüzünde kapladığı alan.
Kavuşma konumu Güneş ile herhangi bir gezegenin, Güneş ile Ay’ ın Yer’ e göre aynı hizada ve aynı yanda ( uzanım 0° )bulunduğu konum.
Kızarma (kızıllaşma) Bir ortamdan geçen ışınımın mavi dalgaboylarının daha çok soğurulması sonucu, olduğundan daha kırmızı görünmesi.
Koç noktası Bakınız İlkbahar noktası
Kozmik ışınlar Uzayda çok yüksek enerjilerle hareket eden parçacıklar. Çoğu Güneş Sisteminin dışından gelmektedir. Düşük enerjili olanlar Güneş patlamalarıyla oluşur.
Kozmoz Evren.
Kozmogoni Acun doğum. Evrenin yaradılışını inceleyen bilim.
Kozmoloji Acun bilim. Evrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim.
Kuazar Dünya’dan bakıldığında yıldız gibi görünen yoğun ve son derece parlak bir cisim. Haklarında çok az şey bilinmektedir, ama kuazarlar büyük bir olasılıkla aktif galaksilerin merkezleridir.
Kutup ışıması Kutuplar bölgesinde görülen yaygın ve donuk atmosferik ışıma. Atmosferik atom ve moleküllerin bu bölgelerde yoğunlaşan manyetosferin hızlandırdığı yüklü parçacıklarla uyarılması sonucu oluşmaktadır.
Kutup yıldızı Küçükayı’ nın en parlak yıldızı.
Kuyruklu yıldız Zaman zaman çok kısa bir süre gökyüzünde görülen, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir yada birkaç kuyruğu olan gökcismi.
Küçük gezegen Bakınız asteroid.
Küresel aberasyon Küresel sapınç. Mercek ve aynaların çeşitli bölgelerinin farklı odak uzaklığına sahip olması sonucu ortaya çıkan optik hata.
Küresel küme Çok sayıda yıldızdan oluşan küre dağılımlı yıldız topluluğu. Bu tür kümelerde yıldız sayısı merkeze doğru artar.
Küresel üçgen Bir küre üzerinde birbirini ikişer ikişer kesen 3 büyük dairenin meydana getirdiği üçgen.
Kütlesel çekim Doğanın temel kuvvetlerinden biri, tüm maddeler arasında var olan bir kuvvet. Bu kuvvet manyetik, elektriksel, elektromanyetik ve çekirdek içinde etkin olan nükleer kuvvetlerden daha zayıf olup, maddenin iç yapısında rol oynamaz. İki cismin kütleleriyle d
Mercek Küresel yüzeyli, saydam cam parçası.
Mercekli teleskop Objektifi mercek olan teleskop.
Meteor Gezegenler arasında dolaşan taş parçacıklarından her biri. ( Yer’ e düşenlere Göktaşı denir )
Meteor krateri Bir meteorun bir yüzeye düşmesiyle oluşan krater.
Milâdî tarih İsa’ nın doğumunun yaklaşık olarak dördüncü yılını başlangıç olarak kabul alan yılların belirttiği tarih. Yıl uzunlukları Gregoryan takvimi kurallarına göre hesaplanır.
Mutlak kadir Bir yıldızın 10 pc ( parsek ) uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Mutlak parlaklık.
Mutlak sıfır 0°K veya -273 °C’ ye karşılık gelen sıcaklık. Sıcaklığı mutlak sıfır olan bir madde ışınım yapamaz.


J-M Uzay terimleri sözlüğü ile ilgili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir